Tüm sağlık kurumları için bir çözüm

LPZ nedir?

‘Bakım kalitesini ölçmek için uygun bir araç.’

Ulusal Bakım Kalite Göstergeleri Prevalans Ölçümü (LPZ) Hollanda sağlık sektöründe yılda bir yapılan bağımsız bir bakım kalite ölçümüdür. LPZ, kurumunuzun sağladığı bakım kalitesini ölçmek için kullanılır. Bakım sorunlarını erken aşamada saptayıp, gerekli geliştirmeleri yapmak için güvenilir bir ölçüm aracıdır. LPZ organizasyonunuza, bakım kalitenizi arttırmak için hedefler sunar. Ölçümünüzün sonuçları basit bir şekilde kıyaslanır: organizasyonunuzun kendi içindeki lokasyon/departmanlar arasında ve ulusal diğer bakım kurumları ile karşılaştırma olanağı sağlar.

Ne için çabalıyoruz:

‘LPZ 2016 tamamen yenilendi! Basit, güvenilir ve geçerli’

LPZ 2016, bilgilerin girilmesi daha hızlı ve basit, sonuçların sunumu daha açık olacak şekilde yenilendi. LPZ kullanılabilirlik ve etkinliğini yıllar boyunca kanıtlamış güvenilir ve geçerli bir araçtır. Oldukça eskiye dayanan tecrübemiz sayesinde ölçümleri verimli şekilde gerçekleştirilip veriler uygun şekilde işlenir. Tüm veriler isimsiz olarak işlenir; gizlilik koşulları kişisel ve kurumsal gizliliği koruyacak şekilde hazırlanmıştır. LPZ, Maastricht Üniversitesi Sağlık, Tıp ve Fen Bilimleri Fakültesi, Caphri araştırma kurumunun bir parçasıdır.

LPZ Panosu

LPZ’ nin Ulusal ve kurumsal sonuçları bir panoda sunulmaktadır.

Kurumunuza genel bir bakış

Pano, kısa bir göz atmayla, kurumunuza ait bakım kalitesi durumuna genel bir bakış sağlar.

Referanslar

Nasıl faydalanırsınız?

Araştırma

LPZ‘ye katılmak, organizasyonunuzun belirli bakım sorunları hakkında bir içgörü kazanmasını sağlar. Ölçümü tamamladıktan sonra ölçülen bakım göstergelerinin prevelansı, önlenmesi ve giderilmesiyle ilgili genel bakış kazanırsınız. Veriler, hasta, departman ve tüm kurum bazında sunulur.

Kıyaslama

Bakım kalitesi ölçüm sonuçları panoda sunulmaktadır. Bu farklı yıllar, farklı bölüm ve lokasyonları kolaylıkla kıyaslayabilmenizin yanı sıra ulusal veriye göre sonuçlarınızın durumunu görmenizi de sağlar.

Geliştirme

En nihayetinde LPZ‘ nin asıl amacı bakım kalitesinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunu başarmak için kurumlara kendi bakım kalitelerine dair bir içgörü kazandırmanın yanı sıra, onlara kendilerini benzer kurumlar ile kıyaslamaları için olanak sağlamaktayız. Bakım sorunlarının hangi noktalarının geliştirilebileceğini bulmak için faydalı olabilecek karar algoritmaları da geliştirdik.

Öngörü

LPZ bakım kalitesini ölçmek için ideal bir araçtır. Süre gelen kalite ölçümleri, bakım kalitesini arttırmak için gereken enerjiyi sağlamaktadır. Sonuçları kullanarak organizasyonunuzun bakım kalitesi ve kalite politikasında değişiklikler yapabilirsiniz.

LPZ kurumunuz içinde mi kullanılacak?