LPZ hakkında

LPZ hakkında

Ulusal Bakım Kalite Göstergeleri Prevalansı Ölçümü (LPZ), bakım kalitesini ölçmek için uygun bir araçtır. Bir eğitim kuruluşu içinden veya dışından tüm bakım kurumları, LPZ ‘ye katılmak için kayıt yaptırabilir.

LPZ, Hollanda sağlık sektöründe yılda bir yapılan bağımsız bir bakım kalitesi ölçümüdür. 1998’ den beri, basınç ülserleri prevalansı birçok kurum tarafından ölçülmektedir. 2004’ ten itibaren ölçüm, inkontinans, malnütrisyon, pişik, düşme, fiziksel kısıtlılık, kronik yaralar ve ağrı sorunlarını da içine almıştır.
Ölçüm, katılan kurumlara bakım kalitesi hakkında basit ve hızlı bir anlayışla içgörü kazandırmaktadır. Bu içgörü, kurum ve yönetim organlarının bakım sorunlarını önleyecek şekilde gözlemleme yapmasına ve sorunları önleme ve azaltma konusunda gerekli tedbirler almasına yardımcı olur. Önleme ve düzeltme hakkında bir içgörü edinmek, söz konusu sorunlarla başa çıkmak için gereken tedbirlerin alınabilmesi anlamına gelmektedir. Daha da ötesi, ölçümün geniş ölçek ve bakış açısı, katılımcı kurumların kendilerini benzer kurum ve bölümlerle kıyaslayabilmesini ve mevcut verileri bir seviye belirleme aracı olarak kullanabilmesini sağlamaktadır.

Ölçümün kurumunuz için anlamı nedir?

LPZ ölçümüne katıldığınızda:

 1. Ölçüm için ihtiyacınız olan tüm bilgi ve belgelere ulaşabilmenizi sağlayan kendinize ait bir giriş kodu verilir
 2. Size aşağıdakiler sağlanır:
  1. Bakım sorunları prevalansı hakkında veriler
  2. Kendi kurumunuzu diğer benzer kurumlar ile kıyaslayabilmenizi sağlayan bakım sorunları prevalansı hakkında ulusal veriler
  3. Departman ve kurum seviyesinde çeşitli bakım sorunlarının önlenmesi ve iyileştirilmesi hakkında veriler
  4. Kendi kurumunuzu diğer benzer kurumlar ile kıyaslayabilmenizi sağlayan bakım sorunlarının önlenmesi ve iyileştirilmesi hakkında ulusal veriler
  5. Araştırma grubu, verilerin analiz edilmesini sağlar
 1. Ölçüm sonuçları tüm katılımcıların kendi giriş kodları ile ulaşabilecekleri bir panoda sunulur
 2. Katılımcıların kurumlarını benzerleri ile kıyaslamalarına olanak sağlayacak ulusal sonuçlar da panoda sunulur

LPZ kurumunuz içinde mi kullanılacak?