Ölçümü gerçekleştirebilmek için gereken prosedür

Prosedür

Koordinatörler, LPZ ölçümünde yer alabilmek için kurumlarında aşağıdaki adımları yönetmekten sorumludur:

  • Ölçüme hangi departmanların katılacağına karar vermek
  • Uzman hemşire/hastabakıcılardan oluşan bir ekip oluşturmak. Her ekip üyesi ilgili departmandan bir görevli hemşire/hastabakıcı ile beraber bir veya birden fazla departmanda ölçümleri gerçekleştirecektir. Bu sebeple ekibin büyüklüğü kayıtlı departman sayısına bağlıdır.
  • Ulusal ölçüm için bir zaman çizelgesi hazırlamak
  • Uzman hemşire/hastabakıcı grubu için bir zaman çizelgesi hazırlayarak, tüm departmanların ölçümlerin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
  • Ölçümde yer alacak uzman hemşire/hastabakıcılara, ölçümü gerçekleştirebilmeleri için gerekli eğitimi vermek.
  • Tüm departmanlardan tamamlanmış anketleri toplayıp, eksik kalan kısımlar olmaması için kontrol etmek.
  • Ölçümün bitiş tarihinden itibaren altı hafta içerisinde verilerin online sisteme düzgün şekilde girilmesini sağlamak.
LPZ proje grup koordinatörü tarafından ayarlanan bilgilendirme toplantılarında katılımcı, tüm diğer kurumlar ile birlikte sözlü eğitim alacaktır.

Kuruluş içi kurumlarda ölçüm tek günde tamamlanacaktır. Ev bakımı organizasyonlarında ölçümün tek günde tamamlanması makul olmadığı için Kuruluş bünyesindeki kurumlarla aynı gün başlayarak takip eden dört gün içerisinde ölçümü gerçekleştireceklerdir. Bu dört günlük aralıkta kayıt edilecek hasta sayısı LPZ proje grubu tarafından katılan diğer ekiplerin baktığı hasta sayısı ortalamasına göre belirlenecektir.

Koordinatör ölçümün tamamlanmasını takiben, online sisteme verilerin girilmiş olduğunu kontrol edecektir. İnternet sitesinin korumalı kısmında yer alan panodan kurum sonuçları ve ulusal sonuçlara ulaşılabilir.

Veri giriş programı

Anketler direkt online ya da kurum yazılı anketleri kullanıyorsa ölçümün tamamlanmasından sonra girilebilir.

Eğer yazılı anketler kullanıldıysa, koordinatör ölçümün tamamlanmasından sonra LPZ internet sitesindeki veri giriş programı aracılığıyla bunların işlendiğinden emin olmalıdır. Bu program, yazılı anketlerle aynı şekilde yapılandırılmıştır. Veriler programa girildikten sonra koordinatör sonuçları indirebilir. Bu sonuçlar daha sonra LPZ tarafından, katılan kurumların LPZ web sitesi aracılığıyla indirebileceği nihai ulusal raporu oluşturmak amacı ile işlenecektir.

Yazışmalar

Koordinatör ile yazışmalar genellikle e-posta ile gerçekleşecektir. Bu sebeple koordinatörün kişisel bir e-posta adresi olması çok önemlidir. E-posta adresindeki tüm değişiklikler ‘ye bildirilmelidir.

LPZ kurumunuz içinde mi kullanılacak?