Bakım göstergeleri - İnkontinansa

İnkontinansa

İnkontinansa Odaklanma

İnkontinans yaşılarda sıklıkla görülmektedir (Vinsnes ve ark., 2012). İnkontinans, üriner, fekal ve ikili inkontinans olarak ayrılabilir. Üriner inkontinans, istem dışı idrar kaçırmadır ve çeşitli şekillerde görülebilir (Abrams ve ark., 2013). Fekal inkontinans, istem dışı dışkı kaçırmayı ifade eder. İkili inkontinans yaşayan kişiler istem dışı olarak hem idrar hem de dışkı kaçırırlar (Ulusal Akut Bakım İşbirliği Merkezi, 2007).

Prevalans

2013 LPZ çalışmasına göre, tam teşekküllü hastanelerdeki üriner inkontinans ve fekal inkontinans prevalansı sırasıyla %9,3 ve %13,3’tür. Özel bakım evlerinde, bakım ve huzurevi tesislerinde prevalans, üriner inkontinans için %46,5’ten ve fekal inkontinans için %30,1’den az değildir (Halfens ve ark., 2013).

Dolayısıyla inkontinans, sıklıkla kişinin yaşam kalitesinde azalmaya yol açan ve en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biridir. İnkontinanstan kaynaklanan sosyal pratik ve hijyenik sorunlar sıklıkla utanma, damgalanma, depresyon, günlük yaşam kısıtlaması, cinsel aktivite kısıtlamaları ve özgüven azalması ile ilişkilidir. İnkontinansın aynı zamanda ekonomik sonuçları da vardır. Üriner inkontinansın hesaplanan maliyetleri, Hollanda’da 256 milyon euro (Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı), İsveç’te 333 milyon euro ve Almanya’da 1,2 milyar euro (Schoberer 2009) olarak verilmektedir.

Aşağıdaki grafik, inkontinans yaralanmalarının prevalansının, özel bakım evleri ile bakım ve huzur tesislerinde (sarı) 2014 yılında yine hafif bir artış gösterdiğine işaret etmektedir.

LPZ ölçümlerine göre 2004-2014 döneminde inkontinansa bağlı yaralanmaların gelişme sıklığı (%)
Şekil 1. LPZ ölçümlerine göre 2004-2014 döneminde inkontinansa bağlı yaralanmaların gelişme sıklığı (Halfens ve ark. 2014)

İnkontinans yaralanmaları

İnkontinans, inkontinans yaralanmasına yol açabilir. Özellikle idrarla uzun süreli temas, çoğunlukla cilt hasarıyla ilişkilidir. İnkontinans yaralanmaları, yaralanmanın şeklinden ve renginden tanınabilir. İdrarın korozif etkisi cildi yumuşatır ve zayıflatır. Bu, üstteki cilt tabakalarındaki hasara yol açar. Diğer özellikler arasında mor renk, ödematöz/şiş cilt ve nemli cilt vardır. Yararın yeri de önemlidir.
İnkontinans yaralanmaları aynı zamanda kemik çıkıntılarının basınç noktaları oluşturmadığı yerlerde de görülebilir.

Bası ülserleri ile inkontinans yaraları sıklıkla karıştırılır. Basınç-ilişkili hasar ile inkontinans yaralarını ayırmak önemlidir. Ciltteki nemin sebep olduğu hasar sonucu ortaya çıkan ve inkontinans ilişkili dermatit olarak da bilinen inkontinans yaralarının, basınç yaralarından ayrılması sıklıkla güçtür.

Referanslar

  • Abrams P, Cardozo L, Khoury S & Wein A eds. (2013).’Incontinence: 5th International Consultation on Incontinence, Publisher: International Consultation on Urological Diseases- European Association of Urology.
  • Beeckman D, Schoonhoven L, Verhaege S, Heyneman A & DeFloor T (2009).' Prevention and treatment of incontinence-associated dermatitis: a literature review', Journal of Advanced Nursing, vol. 65, no. 6, pp. 1141-1154.
  • Gray M (2010).'Optimal Management of Incontinence-Associated Dermatitis in the Elderly', American Journal of Clinical Dermatology, vol. 11, no. 3, pp.201-210.
  • Halfens RJG, van Nie NC, Meijers JMM, Meesterberends E, Neyens JCL, Rondas AALM, Rijcken S, Wolters SMP en Schols JMGA (2013). Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2013. Maastricht: Maastricht University, oktober 2013.
  • National Collaborating Centre for Acute Car 2007. ‘The Management of Faecal Incontinence in Adults’. NICE Clinical Guidelines, No. 49.
  • Schoberer D (2009). Prävalenz und Management der Inkontinenz in österreichischen Krankenhäusern und Pflegeheimen - Ein Tabu wird thematisiert, Masterabschlussarbeit, Institut für Pflegewissenschaft Medizinische Universität Graz.
  • Vinsnes AG, Helbostad JL, Nyrønning S, Harkless GE, Granbo R Seim A (2012). 'Effect of physical training on urinary incontinence: a randomized parallel group trial in nursing homes’, Journal of clinical Interventions in Aging, vol. 7, pp. 45-50.
  • Zorgvoorbeter.nl: onderscheid tussen decubitus en incontinentie dermatitis. Retrieved 19 November 2015

LPZ kurumunuz içinde mi kullanılacak?