Bakım göstergeleri - Fiziksel kısıtlamalar

Fiziksel kısıtlamalar

Fiziksel kısıtlamalar, hastanın izniyle veya izni olmaksızın, hastanın otonomisini, hareket ve davranış özgürlüğünü kısıtlamak için verilen hükümler veya yapılan müdahalelerdir. LPZ ölçümünde bu hüküm ve müdehaleler sadece hasta bu uygulamayı kendi başına çıkaramıyorsa veya açamıyorsa kısıtlama olarak tanımlanır.
Klinik pratikte uygulanan yöntemler arasında, yataklardaki yan korkuluklar, bakım battaniyesi, kayışlı kısıtlamalar, bütünleştirilmiş masası olan yataklar ve sandalyeler, tekerlekli sandalye freni, derin sandalyeler, izolasyon gibi fiziksel önlemler ve domotikler (örn., kızıl ötesi uyarı sistemleri), davranışı etkileyen ilaçlar (sakinleştirici ilaçlar gibi) ve bireysel tedbirler gibi fiziksel olmayan önlemler vardır. Ancak çoğu olguda kısıtlama, yatalak bireyleri veya hastaları bel kayışları ile güvene almayı içerir. Bu durum, yüksek oranda kısıtlayıcı bir önlem olarak algılanır ve şiddetle karşı durulur.

Hükümler ve uygulamalar öngörülemeyen ve akut tehlikeli durumlarda kullanılır. Kısıtlamalar ne yazık ki kesin gerekli olduğu durumlardan daha sık uygulanmaktadır. Hem fiziksel hem de psikolojik zarara yol açabilirler. Olumsuz sonuçları arasında inkontinans, basınç ülserleri, kırıklar, depresyon, agresyon ve ajitasyon bulunabilir. Ayrıca fiziksel bağımlılığı olan bireylerde, bilişsel beceri, uyku-uyanıklık ritmi ve duygudurumda güçlü bir kötüleşmeye neden olmaktadır (Hamers ve ark. 2009; Scherder ve ark. 2009).

Fiziksel kısıtlamaların yasal çerçeve içerisinde dikkatli uygulanmasına ilişkin detaylı bilgi için CBO rehberine başvuruyoruz ’Het gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in de zorg’e (Bakım gerektiren durumlarda kısıtlamaların kullanımı). Evde Bakım ve Sağlık sektörü için Ocak 2016’da çıkması beklenen yeni kalite yapılanmasına başvuruyoruz.

2015 itibariyle, tam teşeküllü hastanelerde, özel bakım evlerinde, bakım ve huzurevlerinde ve evde bakımda sırasıyla %2,9, %30,3 ve %0,2 oranında fiziksel kısıtlamalar uygulanmaktadır. Fiziksel kısıtlamayla ilişkili yaralanma insidansı %0’dır. Tam teşeküllü hastanelerde, özel bakım evlerinde, bakım ve huzurevlerinde, fiziksel kısıtlamalar neredeyse her zaman düşmeleri ve düşme kaynaklı yaralanmaları önlemek için kullanılmaktadır (sırasıyla %62,5 ve %66). Bununla birlikte, hareketi kısıtlayan önlemlerin uygulanması, uzun vadede düşme riskini arttığı için istenmemektedir (kasların kullanılmaması nedeniyle kas kitlesinde ciddi azalma ve hastanın ayağa kalkıp yürümemesi nedeniyle dengenin bozulması). Bu zararlı bir döngü yaratmaktadır çünkü sakin tekrar düştüğünde bu, fiziksel kısıtlamanın doğru çözüm olduğunun kanıtı olarak görülmektedir. Ayrıca ciddi yaralanma (kalça kırığı gibi) riski sağlık çalışanları tarafından abartılı hesaplanmaktadır, çünkü sık düşen sakinlerdeki (bağlanma ihtimali çok daha fazla olan) yaralanma riski, aslında nadiren düşenlerden azdır. Fiziksel kısıtlamanın yerini alabilecek çok daha insani düşme önleyici yöntemler vardır (Capezuti ve ark. 2002; CBO, 2004; Neyens 2007; Gulpers 2013). Maastricht Üniversitesindeki araştırmalar etkili EXBELT yöntemini oluşturmuştur. Bu müdahalenin temel bileşenleri kayışların kullanılmasının ‘yasaklanmasını’, sağlık çalışanlarının (doktorlar, paramedikler, hemşirelik personeli, bakım verenler) ek eğitimini ve bireysel olarak belirlenmiş alternatif müdahaleleri (düşük yatak, kızıl ötesi sitemi, domotikler gibi) içermektedir. Bu eğitimin, kısıtlayıcı önlemleri ve olumsuz sonuçlarına maruziyeti güçlü oranda azaltabileceği gösterilmiştir. Hollanda’da kısıtlama içermeyen uygulamaları benimseyen huzurevi sayısı giderek artmaktadır. www.innovatiekringdementie.nl ve www.zorgvoorbeter.nl de bu kurumlar hakkında genel bilgiler edinilebilir.

Fiziksel kısıtlamalar için insidans ölçümü

LPZ, 30 günlük dönemde fiziksel kısıtlamaların insidansını ölçmektedir. Ek olarak uygulanan fiziksel kısıtlamalar ve kullanım nedenleri tablolar halinde belgelenmektedir. Her bir kurum, iyileştirmeler yapılabilecek veya iyileştirme elde edilen alanları görebilmek için bu insidans ölçümü sonuçlarını kullanabilir. Fiziksel kısıtlama insidansının yıllık olarak ölçülmesiyle bakım kuruluşları, uygulamalarını değerlendirebilir ve takip edebilir, dolayısıyla kurum içinde fiziksel kısıtlama sorunuyla yeterli düzeyde mücadele etmeye devam edebilirler.

Şekil 1’de, 2007-2015 dönemine ait tam teşekküllü hastanelerde (kırmızı), özel bakımevi, bakım ve huzurevlerinde (mavi) ve evde bakımda (yeşil) fiziksel kısıtlama uygulamasının bir özeti verilmiştir.

2007-2015 döneminde fiziksel kısıtlama insidansı
Şek. 1 2007-2015 döneminde fiziksel kısıtlama insidansı (%) (Halfens ve ark. 2015)

Referanslar

 • Capezuti, E., Maislin, G., Strumpf, N., Evans, L.K. 2002. Side rail use and bed-related fall outcomes among nursing home residents. Journal of the American Geriatrics Society 50, 90-96.
 • Capezuti, E. 2004. Minimizing the use of restrictive devices in dementia patients at risk for falling. Nursing Clinics of North America 39, 625-647.
 • CBO. 2001. Richtlijn vrijheidsbeperkende interventies in de zorg. Utrecht, CBO.
 • CBO. 2004. Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Utrecht, CBO.
 • Engberg, J., Castle, N.G., McCaffrey, D. 2008. Physical restraint initiation in nursing homes and subsequent resident health. The Gerontologist 48, 442-452.
 • Evans LK, Strumpf NE, Allen Taylor SL, Capezutti E, Maislin G, Jacobsen B. 1997. A clinical trial to reduce restraints in nursing homes. J Am Geriatric Society 45: 675-681.
 • Gulpers, M. 2013. EXBELT: Expelling belt restraint from psychogeriatric nursing homes. Maastricht, Universiteit Maastricht (academisch proefschrift).
 • Halfens RJG, van Nie NC, Meijers JMM, Meesterberends E, Neyens JCL, Rondas AALM, Rijcken S, Wolters S en Schols JMGA (2014). Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2014. Maastricht University. ISBN 978-94-90411-04-6
 • Hamers, J.P.H., Gulpers, M.J.M., Strik, W. 2004. Use of physical restraints with cognitively impaired nursing home residents. Journal of Advanced Nursing 45, 246-251.
 • Hamers, J.P.H., M.J.M. Gulpers, M. Bleijlevens, A.R. Huizing, E.J. Scherder, H. Houweling en E. Van Rossum. 2009. Het reduceren van vrijheidsbeperking in verpleeghuizen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 34,156-9
 • IGZ 2008. Zorg voor vrijheid: terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen kán en moet. Den Haag, IGZ.
 • Neyens, J. 2007. Fall prevention in psychogeriatric nursing home residents. Maastricht, Universiteit Maastricht (academisch proefschrift).
 • Neufeld RR, Libow LS, Foley WJ, Dunbar JM. Cohen C, Breurer B. 1999. Restraint reduction reduces serious injuries among nursing home residents. J Am Geriatric Society 47: 1202-1207.
 • Pellfolk TJ, Gustafson Y, Bucht G et al. 2010. Effects of a restraint minimization program on staff knowledge, attitudes, and practice: a cluster randomized trial. Journal of the American Geriatrics Society 58: 62-69.
 • Scherder, E., Bogen, Th., Eggermont, L., Hamers, JPH, Swaab, D. 2010. The more physical inactive, the more agitation in dementia. International Psychogeriatrics 22: 1203-1208.

LPZ kurumunuz içinde mi kullanılacak?